Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07 juni 2020.

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is uniekegeboortekaartjes.be (een project van Fien De Decker – eenmanszaak) met hoofdzetel te Prosper Van Raemdonckstraat 69, 9120 Beveren en ondernemingsnummer 0635 703 059.

Contactgegevens:
Fien De Decker (eenmanszaak)
Vestigingsadres: Prosper Van Raemdonckstraat 69, 9120 Beveren-Waas
E-mailadres: info@uniekegeboortekaartjes.be
Telefoonnummer: +32 478 40 40 48
BTW/ondernemingsnummer: BE0635 703 059
IBAN BE09 0017 6330 0857
https://uniekegeboortekaartjes.be

In de context van deze Privacyverklaring verwijst uniekegeboortekaartjes.be dan ook naar bovenvermelde onderneming, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betreft bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Uniekegeboortekaartjes.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons meedeelt.

Persoonlijke gegevens worden door u meegedeeld door:

 • Het invullen van het contactformulier op de website
 • Het contacteren via e-mail
 • Het sturen van berichten via social media

De persoonlijke gegevens die u ons op die manier meedeelt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Een aantal gegevens worden automatisch verzameld. Het automatisch verzamelen van deze gegevens maakt het mogelijk de website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken. De gegevens die hiervoor verzameld worden zijn:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, apparaattype en schermresolutie
 • De externe website die naar ons heeft doorverwezen
 • Zoekwoorden

Deze gegevens echter worden onmiddellijk geanonimiseerd om jouw privacy te garanderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uniekegeboortekaartjes.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uniekegeboortekaartjes.be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Uniekegeboortekaartjes.be analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uniekegeboortekaartjes.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van het privacybeleid en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit de database. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van uniekegeboortekaartjes.be of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld of overgedragen aan derden, tenzij u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dit nodig is voor het uitvoeren van een commercieële overeenkomst. Uniekegeboortekaartjes.be uw gegevens mee aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bv drukwerk door de drukker) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uniekegeboortekaartjes.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In het kader van het beheer van onze website en informatiesystemen is het ook mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de IT-dienstverlening/ondersteuning waarop wij een beroep doen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens meedelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uniekegeboortekaartjes.be enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen er in dit geval voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Verder worden ze gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Volgende cookies worden gebruikt op uniekegeboortekaartjes.be:

CookieDoelGeldigheid
Cmp_bypassGebruikt voor testdoeleinden om geselecteerde en ingelichte gebruikers toegang te geven tot niet publieke pagina’s. Geen persoonlijke identificatie, maar een access token 8 dagen
Tk_aiSessie-identificatie voor woocommerce backend (productpagina’s)Sessie
Verschillende cookies waarvan de naam begint met sec_Worden gebruikt om de website te beveiligen en échte bezoekers van kwaadwillige te onderscheiden.1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door uniekegeboortekaartjes.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uniekegeboortekaartjes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Uniekegeboortekaartjes.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uniekegeboortekaartjes.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uniekegeboortekaartjes.be.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Ook kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@uniekegeboortekaartjes.be.

Schuiven naar boven