Algemene Voorwaarden

Uniekegeboortekaartjes.be is een project van Fien De Decker (eenmanszaak).


Vestigingsadres: Prosper Van Raemdonckstraat 69, 9120 Beveren-Waas
E-mailadres: info@uniekegeboortekaartjes.be
Telefoonnummer: +32 478 40 40 48
BTW/ondernemingsnummer: BE0635 703 059
IBAN BE09 0017 6330 0857

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld verwijst uniekegeboortekaartjes.be in deze context dan ook naar bovenvermelde onderneming.

Algemeen
Uniekegeboortekaartjes.be draagt klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Mocht u echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben kan u ons steeds contacteren via info@uniekegeboortekaartjes.be.
Uniekegeboortekaartjes.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en/of de inhoud van de site ten alle tijden te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en uniekegeboortekaartjes.be komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij uniekegeboortekaartjes.be. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Uniekegeboortekaartjes.be erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van het ontwerp. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. Het ontwerp blijft onder alle omstandigheden eigendom van uniekegeboortekaartjes.be.

Gegevens op de kaart
Uniekegeboortekaartjes.be stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Uniekegeboortekaartjes.be is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.
Om schrijffouten te vermijden worden de nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) vlak na de geboorte per sms of mail naar de drukker gestuurd (het juiste gsmnummer/mailadres wordt u op voorhand tijdig doorgegeven).
Wanneer u een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Uniekegeboortekaartjes.be kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust en is niet verantwoordelijk voor inbreuken die ontstaan door gebruik van beeldmateriaal aangeleverd door de klant.

Drukwerk
Uniekegeboortekaartjes.be werkt samen met betrouwbare partners waarvan gekend is dat ze kwaliteit leveren. Doch kan uniekegeboortekaartjes.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door derden. Bij problemen/klachten neemt u contact op met uniekegeboortekaartjes.be zodat we kunnen zoeken naar een gepaste oplossing.

Transport
Uniekegeboortekaartjes.be besteedt de grootst mogelijke zorg aan jouw bestelling en maakt uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Voor het drukwerk werkt uniekegeboortekaartjes.be samen met een vaste drukker. Uniekegeboortekaartjes.be geeft de opdracht aan de drukker om het drukwerk te verzenden. Op deze manier kan het sneller worden geleverd.
Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan de drukker of uniekegeboortekaartjes.be hierop geen invloed meer uitoefenen. Uniekegeboortekaartjes.be kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding. Voor klachten en/of opmerkingen kan u natuurlijk wel bij ons terecht via info@uniekegeboortekaartjes.be.

Beschadiging bij transport
Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via info@uniekegeboortekaartjes.be gemeld te worden. Elk geval wordt door ons afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd. De klant controleert tijdig de inhoud van het pakketje.

Levertermijn
Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft uniekegeboortekaartjes.be het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval. Uniekegeboortekaartjes.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk binnen de 14 dagen, tenzij de kaarten, doopsuikerdrukwerk of extra’s al gedrukt zijn. De gedrukte kaarten, doopsuikerdrukwerk of extra’s zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Net daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk. Bij kaartjes op maat worden bij annulering de reeds gepresteerde werkuren gefactureerd.

Betaling
Betalingen gebeuren via overschrijving, vóór de vervaldatum die vermeld staat op de factuur.

Klachten en/of opmerkingen
Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van uniekegeboortekaartjes.be, dan kan u uniekegeboortekaartjes.be steeds bereiken via info@uniekegeboortekaartjes.be.

Prijzen
De prijzen op de website blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden waarmee u vooraf schriftelijk akkoord ging. Uniekegeboortekaartjes.be behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft u het recht / de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

Kopiëren
Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor elke overtreding van dit verbod betaalt de vervaardiger en/of gebruiker een niet voor vermindering vatbare boete van 1000 euro aan uniekegeboortekaartjes.be. De ontwerpen van uniekegeboortekaartjes.be zijn onder bescherming van Sofam (auteursvennootschap voor visuele kunstenaars).

Eigendomsrecht
Uniekegeboortekaartjes.be behoudt het eigendomsrecht voor elk gemaakt ontwerp. Dit laat de ontwerper toe om de gemaakte kaarten op de website en in andere communicatiedragers zoals een nieuwsbrief, folder of andere te gebruiken. De adresgegevens van de klant worden steeds geanonimiseerd en uniekegeboortekaartjes.be zal het ontwerp pas ten vroegste online plaatsen na de geboorte of het evenement (vb huwelijk, communie).

Correspondentieadres
Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met uniekegeboortekaartjes.be: info@uniekegeboortekaartjes.be.

Geschillen
Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. Enkel de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door uniekegeboortekaartjes.be worden afgeweken.

Schuiven naar boven